เมื่อวันที่   9 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา  นับเป็นวันครบรอบคล้ายวันเกิด 88 ปี ของอินสนธิ์ วงค์สาม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) ประติมากรรม ในปี พ.ศ. 2552 และถือเป็นวาระพิเศษในการจัดงานแสดงศิลปะภายใต้ชื่อ 88 ปี แห่งการเดินทางของชีวิต อินสนธิ์ วงค์สาม ณ หอ…