ไม่มีพืชพรรณไม้ใดไม่เป็นยา ดอกชบาก็เช่นกัน เรื่องและภาพ : Niki9 17 สิงหาคม 2561 ดอกชบา ​  หรือในชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Hibiscus มีชื่อเรียกตามท้องถิ่น ได้แก่ ชุมเบา (ปัตตานี), ใหม่ ใหม่แดง (ภาคเหนือ), บา (ภาคใต้) เป็นต้น ต้นชบามีถิ่นกำเนิดทั้งในประเทศจีน อินเดีย และในหมู่เกา…