เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม​ พ.ศ. 2565  เวลา 8.00-9.00 น. ตัวแทนองค์กรเครือข่ายเด็กเท่ากัน ได้รวมตัว ณ ห้องประชุมศูนย์บริการประชาชน (ทำเนียบรัฐบาล)​ โดยมีนางสุนี ไชยรส คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย​สวัสดิการเงินอุดหนุน​เด็กเล็กสู่ถ้วนหน้า และตัวแทนองค์​กรเครือข่ายเด็กเท่ากัน เกือบ 100 ชีวิต เข้าพบ …