หนุมานประสานกาย  มหัศจรรย์สมุนไพรไทย สามารถช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจโรคภูมิแพ้  โรหลอดลมอักเสบ  วัณโรค และอื่นๆ ได้อย่างไม่น่าเชื่อ  หนุมานประสานกาย มีชื่อเรียกท้องถิ่นว่า ว่านอ้อยช้าง คนจีนเรียกว่า ชิดฮะลั้ง  ทดลองซื้อมาปลูกลงกระถาง 2-3 เดือนจากต้นน้อยๆ ค่อยๆ เติบโตสูงข…