“ตรีกฏุก” พิกัดยา ปรับธาตุ  เสริมภูมิในฤดูฝน หรือ วสันตฤดู ซึ่งมีฝนตกชุก ส่งผลให้อากาศเย็นชื้น มักทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะส่งผลต่อธาตุลมในร่างกาย ทำให้เกิดวาโยธาตุพิการ หรือ โรคลมกำเริบ (วาตะกำเริบ) อันมีเสมหะเจือจากหวัด ร่วมด้วย จึงควรใช้ยารสร้อน ซึ่งแก้ธาตุลมกำเริบ ตามหล…