"สุ่มปลายักษ์"  แหล่งเที่ยวแห่งใหม่ จ.สุพรรณบุรี ADMIN: eMag 12 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งอยู่​ตลาดน้ำสะพานโค้ง ภายในบริเวณ​วัดทองประดิษฐ์​อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี สุ่มปลายักษ์​ ตั้งโดดเด่นกลางคลองสองพี่น้องสะกดสายตาทุกคู่ให้รีบควักกล้องมือถือมาเซฟฟี่กันทันทีก่อนจะเดินข้ามสะ…