มีดอรัญญิก มีดในตำนานแห่งลุ่มแม่น้ำป่าสัก  @  จ.อยุธยา The Spirit Knife of Aranyik village เรื่องและภาพ Niki9  เมื่อเอ่ยชื่อ “มีดอรัญญิก” ก็ชวนให้นึกถึงมีดที่มีความคมเป็นเลิศ แข็งแรง ทนทาน ใช้ได้นานหลายสิบปี  หรือมีดบางเล่มใช้จนชั่วอายุคนขึ้นมาทันที จำได้ว่าเคยใช้มีดทำคร…