อาหารต้านโรคเบาหวาน โรคเบาหวาน (Diabetes) คือโรคที่เกิด จากการทำงานของ ฮอร์โมนที่ชื่อว่า อินสุลิน (Insulin) ผิดปกติ ทำให้ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลที่อยู่ในกระแสเลือดไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทำให้มีปริมาณน้ำตาลสูง สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรือผู้มีภาวะ เสี่ยงจะเป็นโรคดังกล่าว การเลือกรั…