Our (Hu) man made world สรรสร้างสรรพสิ่งด้วยมือเรา ผู้รักงานศิลป์ ชอบเสพงานอาร์ทแนวอินดี้ ขอเชิญชมนิทรรศการ Our (Hu) man made world ผลงานศิลปะของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รายวิชา Knitting สาขาศิลปการออกแบบพัสตราภรณ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยผู้สร้างสรรค์ผลงาน ได้นำแนวคิดขอ…