ปัญหาการนอนไม่หลับ มีหลายสาเหตุซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยทางร่างกาย จิตใจ หรือสิ่งแวดล้อม ต่อไปนี้คือสาเหตุที่พบบ่อย : 1. ความเครียดและความวิตกกังวล ปัญหาในชีวิตประจำวัน การทำงาน หรือความสัมพันธ์ นำมาซึ่งสาเหตุของการนอนไม่หลับ หรือการนอนหลับยากขึ้น เพราะมีเรื่องให้คิดให้วิตกกังวล…