จาริกธรรม @ วัดพระธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช Inner Journey เรื่องและภาพ Niki9 เกือบครบรอบ 1 ปี ที่ได้กลับมากราบพระธาตุและทอดผ้าห่มขึ้นพระบรมธาตุเจดีย์ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช ก่อนที่จะพาจิตกลับบ้าน เข้าไปนั่งหลับตา  (ศัพท์เทคนิคของคนเจริญสติภาวนา) คอร์สสติปัฏฐ…