รู้จักสมุนไพรรักษาโรค "เบาหวาน" สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลในเลือดสูงเกินค่าเกณฑ์มาตรฐาน และผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน รวมถึงกลุ่มเสี่ยงที่จะมีภาวะเบาหวานในอนาคต แอดมินมีสมุนไพรและเมนูรักษาเบาหวานมาแนะนำให้ลองจัดสำรับอาหารในแต่ละมื้อเพื่อสุขภาพดีห่างไกลเบาหวาน ลองมาดูก…