ดอกคำฝอย หรือ ดอกคำยอง นิยมปลูกมากทางภาคเหนือของประเทศ​ไทย เช่น เชียงใหม่​ เชียงราย ​ ดอกคำฝอยเป็นไม้ล้มลุก ปลูกและเก็บเกสรได้ประมาณ 120 -​200 วัน มีสรรพคุณทางยา​7 ดอก​คำฝอย​มีสรรพคุณทางยา ตามตำรายาไทย: ดอก ขับระดู บำรุงประสาท บำรุงหัวใจ บำรุงโลหิต แก้ต…