ไขความลับของเจ้าเหมียว Admin: Niki9 15 ธันวาคม 2561 1. หาวใส่เมื่อพบกัน คือการทักทาย “สวัสดี” ของเจ้าเหมียวที่มีต่อเจ้าของ อาการหาวเมื่อเจอหน้า เป็นการแสดงออกของแมวที่อยู่ในอารมณ์คุ้นเคย ดีใจเมื่อได้เห็นเจ้าของหรือทาสแมวเดินเข้ามาทักทาย 2. ถูไถไปมาพันขาแข้ง เจ้าเหมียว…