การเดินทางสู่โถงถ้ำที่ลึกลับ มรดกโลกของชาวเวียตนาม   เรื่องและภาพ นคเรศ ธีระคำศรี   ผมมีเหตุได้รับการชักชวนจากญาติที่จังหวันครพนมให้ได้เดินทางไ เมืองกวางบินส์ เมืองที่อยู่ทางตอนกลางของประเทศเวียตนาม สำหรับที่นี่ผมได้ฟังการพูดคุยในหมู่เพื่อนๆนักเดินทางในกลุ่มประเทศอาเซียน มาไม่นา…