เสียงสะท้อนจากใจของผู้ปกครอง บนเวทีขับเคลื่อนเงินอุดหนุนเด็กเล็กสู่ถ้วนหน้า “เวทีวันนี้จะเป็นการพูดคุยกันกลุ่มย่อยๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงพื้นที่นำไปเป็นข้อเสนอ เป็นภารกิจที่สำคัญ เพราะเรื่องของเด็กเป็นเรื่องของชาติด้วย โดยเฉพาะเด็กแรกเกิดถึง 6 ปีเป็นช่วงวัยที่สำคัญ” ศีลดา รัง…