พระเมรุมาศจำลองสมบูรณ์แบบ อลังการ สมพระเกียรติสูงสุด ในหลวง รัชกาลทีี่ ๙ ณ สนามบินเก่า ฝูงบิน ๔๑๖ บนพื้นที่กว่า ๒ ไร่ คือ สถานที่จัดสร้างพระเมรุมาศจำลองเพื่อพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในหลวง รัชกาลที่ ๙วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ การจัดสร้างพระเมรุมาสจำลองสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ในค…