Contact Us

E-Magazone
228/65 , Ratchada 32,
Jatujak Bangkok,Thailand 10900
Tel.0926992541
www.emagazone.com
Email: emagazone2017@gmail.com

Thank you Follow Us

รวมบทความ

Facebook

Stories all Around

Stories All Around สาระน่ารู้อยู่รอบตัวคุณ

Popular

ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

งาน 90 ปี ศาสตราจารย์ เสน่ห์ จามริก Life & Inspired

  บทสนทนาแห่งสามัญชน Life & Inspiredเรื่องและภาพ Niki9

เที่ยงของวันนี้ มีโอกาสมาร่วมงานมุทิตาจิต ศาสตราจารย์​.เสน่ห์ จามริก วัย 90 ปีปูชนียบุคคลสำคัญของเมืองไทย


ท่านดำรงตำแหน่งสำคัญๆ ในหลายองค์กรที่ผ่านมา เช่น เป็นรองอธิการบดี ม.ธรรมศาตร์ ยุคประวัติศาสตร์การเมืองไทย  6 ตุลาคม 2519 เคยเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ปี 2523-24 เคยเป็นประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นอาจารย์ นักวิชาการ นักรัฐศาสตร์ นักการศึกษา นักพัฒนาสิทธิชุมชน  ฯลฯ ไม่ว่า อ.เสน่ห์ จะทำงานอยู่ในฐานะใดก็ตาม แต่ท่านก็เป็นสามัญชนผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทย ที่นำองค์ความรู้ทางวิชาการต่าง ๆ ที่เคยอยู่บนหิ้งถูกนำลงมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชาวบ้าน ชุมชน และสังคมอย่างแท้จริง


อ.เสน่ห์ จามริก ได้รับยกย่องเชิดชูจากบรรดาลูกศิษย์ในสายทำงานภาคประชาสังคมทั้งหลายว่า ท่านเป็นบรมครูแห่งสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะประเด็นเรื่องสิทธิชุมชนกับฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ที่ทั้งนักวิชาการ นักสิทธิฯ และชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ได้นำความรู้ของท่านที่วางหลักไว้ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในปัญหา รู้จักพัฒนาบนฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาของตนเอง มีการผลักดันให้สร้างกฎระเบียบชุมชน เพื่อการพัฒนา พึ่งพาตนเองได้และอยู่ร่วมกันด้วยการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม ที่เรียกว่า "ธรรมนูญชุมชน"


ตลอดชีวิตการทำงานของ ศ.เสน่ห์ จามริก จวบจนในวัย 90 ปี ได้สร้างคุณูปการต่อชาวบ้าน ชุมชน และสังคมไทยอย่างยิ่ง


ที่สำคัญท่านคือจุดเริ่มต้นการสร้างสำนึกในคุณค่าชีวิตและสิทธิ เสรีภาพ ความเป็นมนุษย์ให้ขยายออกกว้างขวางในปัจจุปัน...


วันนี้มีทั้งราษฎรอาวุโสคนสำคัญอย่าง นายแพทย์ประเวศ วะสี ลูกศิษย์มากมาย อาทิ ปราชญ์ชาวบ้าน อดีตเลขาธิการอาเซียน นักกฎหมาย นักวิชาการ นักการเมือง นักสิทธิมนุษยชน ชาวบ้าน ฯลฯ เดินทางมาแสดงมุทิตาจิตจามริกมาแสดงมุทิตาจิต อ.เสน่ห์ จามริก  ด้วยความรักและเคารพ ในบรรยากาศอบอุ่นในงานยังได้ฟังเพลงไพเราะคุ้นเคยมากๆ  จากวงดนตรีเพื่อชีวิต คีตาชลี ที่ชวนให้ร้องเพลงคลอตามอย่างเบิกบานใจ


สิ่งที่ข้าพเจ้าได้สัมผัสแม้ไม่ใช่ศิษย์ของท่านก็ตาม นั่นคือ ความรัก ความเมตตา ความอ่อนโยนและความเรียบง่ายที่ฉายชัดในบุคคลิกภาพของท่านในวัยครบ 90 ปี ของอ.เสน่ห์ จามริก ท่านดูแข็งแรง เดินเหินแม้ใช้ไม้เท้าช่วยพยุงแล้ว แต่สติสัมปชัญญะนั้นดีเยี่ยม ท่านได้กล่าวคำให้พรแก่ทุกคนที่มาร่วมงานวันนี้ด้วยน้ำเสียงแจ่มใสชัดเจน มีสาระสำคัญ คือให้ทุกคนมีความรัก เมตตาต่อกันซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นมาก เราควรตระหนักในสิทธิของตนเอง และสิทธิชุมชน เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างมีเสรีภาพ...จากวันธรรมดา ได้กลายเป็นวันพิเศษสำหรับข้าพเจ้า ที่มีโอกาสมาร่วมมุทิตาจิต สามัญชน  ปูชนียบุคคลที่สำคัญของสังคมไทย ในงาน "ดอกหญ้าไหว สู่ชีวิต และสังคมเสรี  90 ปี ศาสตราจารย์ เสน่ห์ จามริก บทสนทนาแห่งสามัญชน ณ หอจดหมายเหตุฯ สวนโมกข์ กรุงเทพ วันนี้
             
                   ...........................................................................................

ขอบคุณ
คุณธิติมา รุญเจริญ พี่กัลยาณมิตรที่ชวนมาในงานที่มีคุณค่ากับชีวิตครั้งนี้ 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

มะกรูดดองน้ำผึ้ง ยาอายุวัฒนะ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน บำรุงเลือด ผิวพรรณ​ดี

ชะเอมเถา สรรพคุณมากล้น จากเถาถึงผล รักษาโรคสารพัด

สมุนไพรแก้โรคความดันโลหิตสูง