Contact Us

E-Magazone
228/65 , Ratchada 32,
Jatujak Bangkok,Thailand 10900
Tel.0926992541
www.emagazone.com
Email: emagazone2017@gmail.com

Thank you Follow Us

รวมบทความ

Facebook

Stories all Around

Stories All Around สาระน่ารู้อยู่รอบตัวคุณ

Popular

ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

พระเมรุมาศจำลอง สง่างาม ล้ำค่า สมพระเกียรติสูงสุด จ.เชียงราย

พระเมรุมาศจำลองสมบูรณ์แบบ อลังการ สมพระเกียรติสูงสุด ในหลวง รัชกาลทีี่ ๙

ณ สนามบินเก่า ฝูงบิน ๔๑๖ บนพื้นที่กว่า ๒ ไร่ คือ สถานที่จัดสร้างพระเมรุมาศจำลองเพื่อพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในหลวง รัชกาลที่ ๙วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

การจัดสร้างพระเมรุมาสจำลองสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ในครั้งนี้ มีความกว้าง ๘ เมตร ยาว ๘ เมตร โดยตัวพระเมรุมาศข้างในขนาดฐานมีขนาดกว้าง ๔.๕ เมตร ยาว ๔.๕ เมตร สูง ๒๐ เมตร ไม่รวมเครื่องยอดฉัตร ซึ่งมีจำนวน ๙ ชั้น ประดับลวดลายแบบสถาปัตยกรรมไทยวิจิตร โดยสำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดเชียงราย ควบคุมการก่อสร้าง และตกแต่งพระเมรุมาศจำลองอย่างประณีตทุกจุด


ก่อนวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เพียง ๕ วัน ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชม พระเมรุมาศจำลองที่สร้างเสร็จสมบูรณ์ ล้ำค่าวิจิตรสมพระเกียรติสูงสุด เพื่อให้ปวงพสกนิกรชาวเชียงรายได้มาร่วมถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระพบรมศพฯ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ พร้อมเพียงกันทั่วประเทศในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐                                  


นอกจากนี้ บริเวณรอบพระเมรุมาศทั้ง ๒ ด้านยังได้จัดนิทรรศการมีชีวิต "จากภูผา สู่มหานที ศาตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" เพื่อให้ประชาชนที่มาในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ได้ชมนิทรรศการฯ โดยปรับพื้นที่เป็นภูเขา ป่าไม้ และการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีแปลงทำนาข้าว การปลูกไม้ผลและกาแฟ การสร้างโรงเรือน แหล่งน้ำ บ่อปลาและการเลี้ยงปลาในนาข้าว การเลี้ยงสัตว์ปีก การเลี้ยงสัตว์ใหญ่ การปลูกพืชไร่ พืชสวน พืชประดับ ยางพารา การเลี้ยงปลาในบ่อ แปลงผักสมุนไพร บ่อน้ำและกองฟางข้าว การทำปุ๋ยหมัก เป็นต้นพื้นที่สถานที่จัดพระราชพิธีสามารถรองรับประชาชนที่คาดว่าจะมาร่วมพิธี และวางดอกไม้จันทน์กว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน โดยทางจังหวัดจัดสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ เพื่อให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อให้ชาวเชียงรายได้ร่วมใจน้อมส่งพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยเป็นครั้งสุดท้าย... 

เรื่องและภาพ Niki9

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

มะกรูดดองน้ำผึ้ง ยาอายุวัฒนะ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน บำรุงเลือด ผิวพรรณ​ดี

ชะเอมเถา สรรพคุณมากล้น จากเถาถึงผล รักษาโรคสารพัด

สมุนไพรแก้โรคความดันโลหิตสูง