สมุนไพรรักษาโรคความดันโลหิตสูง ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือผู้มีภาวะเสี่ยงโรคดังกล่าว และกำลังมองหาทางเลือกในการดูแลรักษาควบคู่ไปกับการใช้ยา แอดมินมีสาระความรู้ในการใช้สมุนไพรใกล้ตัวในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงมาแนะนำกันดังนี้ *กระเทียมสด  (Garlic)  มีสารอัลลิซิน (Allicin)…