แคนา​ ด​อกสวยมากสรรพคุณ​ทางยา ดอกแคนาร่วงหล่นลงพื้นสนามหญ้า​ คนที่รู้คุณประโยชน์​ของมันเท่านั้นจึงจะเก็บดอกแคนามากินเป็นอาหาร แคนา หรือ แคป่า เป็นไม้ยืนต้น​ มักปลูกประดับตามสวนสาธารณะ​ต่างๆ​ และเป็นไม้สมุนไพร​ ดอกมีลักษณะเป็นรูปกรวยหรือรูปแตรยาว นิยมใช…