พิลังกาสา สมุนไพร​ไทยรักษาโรค ​ Admin:eMag 8 ธันวามคม 2562 พิลังกาสา พืชสมุนไพร​ มีสรรพคุณ​ทางตำรับยาไทย ใช้ได้ทั้ง 5 ส่วน นำมารักษาโรคแก้อาการต่างๆ ดังนี้  "ผล" มีรสร้อน ฝาด สุขุม มีสรรพคุณแก้ไข้ แก้ท้องเสีย แก้ลมพิษ แก้ธาตุพิการ แก้ซาง …