การใช้สมุนไพรใกล้ตัวมาสร้างภูมิคุ้มกันโรคและหาง่าย เช่น ขิง ข่า กระชาย กะเพรา ตะไคร้ มะกูด มะนาว หอมแดง สามารถช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสได้ด้วยสรรพคุณดังนี้ กระชาย สรรพคุณยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื่อไวรัสโควิด - 19 (งานวิจัยของคณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามา ม.มหิดล) …