Stories all Around

เพราะรอบตัวคุณมีเรื่องราวดีๆ น่าสนใจมิรู้จบ... ติดตามอ่านบทความ ข่าวสาร สาระน่ารู้ได้ที่ emgazone.com

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ปั่นด้วยใจถวาย แด่พระผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจ

การปั่นจักรยานทางไกล "แด่พระผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจ" วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ถึง หอแห่งแรงบันดาลใจ ดอยตุง 30 พ.ย. - 5 ธ.ค. 2560


 เมื่อหนุ่มนักปั่น "กรวิวัฒน์ รตนพรพิบูลย์" หรือคุณตั้ม ตั้งใจมุ่งมั่นในการปั่นจักรยานทางไกลภายใต้ภารกิจสำคัญของปีนี้คือ การปั่นจักรยานทางไกล "แด่พระผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจ" ในหลวง รัชกาลที่ 9  มีจุดเริ่มต้นที่ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ถึง หอแห่งแรงบันดาลใจ ดอยตุง ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. - 5 ธ.ค. 2560 รวม 5 วัน ระยะทาง 855 กม.


พันธกิจสำคัญของคุณตั้ม ในฐานะพสกนิกรไทยคนหนึ่ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2015 ด้วยการปั่นจักรยานทางไกลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถโดยนักปั่นผู้นี้เลือกใช้สถานที่ในเชิงสัญลักษณ์ คือ เขื่อนภูมิพล แทน องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ดังนั้นในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 วันที่ 5 ธันวาคม ตั้มได้ปั่นจักรยานทางไกลในเส้นทาง จากกรุงเทพมหานคร – สันเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 
และเขาได้ใช้สถานที่ เขื่อนสิริกิติ์ แทน องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ดังนั้นในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม ตั้มจะปั่นจักรยานทางไกลในเส้นทาง จากกรุงเทพมหานคร – สันเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
นักปั่นผู้นี้ยังได้ปั่นจักรยานทางไกลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยเริ่มต้นสถานที่ เขื่อนวชิราลงกรณ์ ถึง ลานพระราชวังดุสิต ในวัน 28 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา 


ในการปั่นจักรยานทางไกลเฉลิมพระเกียรติ์แต่ละครั้ง คุณตั้มได้ปั่นจักรยานเพียงลำพัง โดยมีภรรยาคอยขับรถตามดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทาง และยังใช้ทุนทรัพย์ของตนเองทั้งหมด ไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรใดช่วยสนับสนุนทุนทรัพย์แต่อย่างใดรวมทั้งในการปั่นทางไกล "แด่พระผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจ"ครั้งสำคัญนี้เช่นกัน ภายหลังในหลวง รัชกาลที่ 9 สวรรคต ซึ่งคุณตั้มได้มีแนวคิดในพันธกิจที่เปลี่ยนไปกับการปั่นจักรยานไกลครั้งนี้ว่า 
 

"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร พระองค์ทรงเป็นต้นแบบ โดยเฉพาะเรื่อง "ความเพียร" อีกทั้งทรงเป็น "แรงบันดาลใจ" ให้คนไทย ลุกขึ้นมาทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติและส่วนรวมเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้"ผมนักจักรยานทางไกลเฉลิมพระเกียรติ ผู้ก่อตั้ง Knight Rider Cycling ขอปั่นจักรยานทางไกล "แด่พระผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจ"
โดยเริ่มต้นจาก วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ที่ประดิษฐานพระราชสรีรางคารใต้ฐานพุทธบัลลังก์ พระพุทธชินสีห์ พระประธานในพระอุโบสถ 
ถึง หอแห่งแรงบันดาลใจ ดอยตุง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ วันที่ 30 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2560


เหตุผลที่เลือกใช้สถานที่ หอแห่งแรงบันดาลใจ เป็นจุดหมายปลายทางในการปั่นทางไกลครั้งสำคัญของคุณตั้ม และ Knight Rider Cycling นี้ คือ "เราอยากแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่ประจักษ์ อีกทั้งต้องการส่งต่อแรงบันดาลใจเหล่านี้ ไปยังประชาชนชาวไทยทุกๆท่านโดยมีกำหนดการปั่นจักรยานทางไกล "แด่พระผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจ" ตลอด 5 วัน ดังนี้
วันที่ 30 พ.ย. : วัดบวรนิเวศวรวิหาร - นครสวรรค์
4:00 พร้อมที่หน้าวัดบวรฯ
4:30 เริ่มปั่น
แผนที่การปั่น
https://goo.gl/maps/JsMZ6ZzTYx92
เข้าพักที่ Chateau de Bear Hotel อ.เมือง นครสวรรค์

วันที่ 1 ธ.ค. : นครสวรรค์ - อุตรดิตถ์ (รอยต่อจังหวัดพิษณุโลก)
6:30 พร้อม
7:00 เริ่มปั่น
แผนที่การปั่น
https://goo.gl/maps/VyD11BWTzPv
เข้าพักที่ศรีภิรมย์ รีสอร์ท

วันที่ 2 ธ.ค. : อุตรดิตถ์ - แพร่

6:30 พร้อม
7:00 เริ่มปั่น
แผนที่การปั่น
https://goo.gl/maps/uvqvVVELbGB2
เข้าพักที่ Taris Art Hotel อ.เมือง จ.แพร่วันที่ 3 ธ.ค. : แพร่ - พะเยา
6:30 พร้อม
7:00 เริ่มปั่น
แผนที่การปั่น
https://goo.gl/maps/fWz9xq2mRB72
เข้าพักที่ M2 Hotel อ.เมืองจ.พะเยาวันที่ 4 ธ.ค. : พะเยา - เชียงราย
6:30 พร้อม
7:00 เริ่มปั่น
แผนที่การปั่น
https://goo.gl/maps/CNnrvcBTUv22
เข้าพักที่ Hi Chiang Rai Hotel
อ.เมือง จ.เชียงราย

วันที่ 5 ธ.ค. : อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช - หอแห่งแรงบันดาลใจ
7:00 พร้อมหน้า Hi Chiang Rai Hotel
7:30 สักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช
8:00 เคารพธงชาติ แล้วเริ่มปั่น
แผนที่การปั่น
https://goo.gl/maps/pSgQ8DbLoGy

เมื่อถึงที่หมาย..หอแห่งแรงบันดาลใจ ดอยตุง
คุณตั้มจะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บริเวณห้องโถงใหญ่ 
  ด้วย"ความเพียรอันบริสุทธิ์" ที่คุณตั้มได้รับแรงบันดาลใจจาก ในหลวง รัชกาลที่ 9 รวมระยะทางปั่นจักรยานทางไกลในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 855 กิโลเมตร...Knight Rider Cycling ขอเชิญชวนมาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์และร่วมส่งต่อแรงบันใจนี้ออกไป ด้วยการปั่นจักรยานตามเส้นทางในวัน-เวลาดังกล่าวข้างต้น
ข้อแนะนำ : กิจกรรมปั่นนี้ไม่มีรถนำขบวน, รถปิดท้ายขบวน หรือรถพยาบาล ทั้งสิ้น นักปั่นหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องดูแลตัวเองทั้งในเรื่องอาหาร และที่พัก

สำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
คุณ กรวิวัฒน์ รตนพรพิบูลย์ (ตั้ม)
โทร.09-0987-7997
คุณ จุติกา ดิษฐพันธุ์ (เก๋)
โทร.09-5938-9229

ลิงค์กิจกรรม

https://www.facebook.com/events/2012729825638019/?ti=cl
Share:

0 comments:

แสดงความคิดเห็น

ขอบคุณที่ติดตามอ่านบทความใน E-Magazone

Popular Posts

คลิก! สั่งซื้อดอกไม้สดที่ BEBIEST FLORIST

คลิก! สั่งซื้อดอกไม้สดที่  BEBIEST FLORIST
โทร. 0863387526

Stories All Around

เพราะรอบตัวคุณมีเรื่องราวดีๆ น่าสนใจมิรู้จบ... ติดตามอ่านบทความ ข่าวสาร สาระน่ารู้ได้ที่ emgazone.com

ผู้เข้าชม

E-Mag Talk

รู้จัก...ทักทาย E-Magazone
สร้างสรรค์ขึ้นจากบล็อกเกอร์ คอลัมนิสต์ นักเขียน นักเดินทางอิสระ ที่สนุกในการเขียนเรื่องราวรอบตัวที่ได้จากการเดินทางท่องเที่ยว พักผ่อน ลิ้มรสอาหารอร่อยริมทาง หรือการถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิต การทำงาน จากบุคคลธรรมดา แต่กลับสร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายความคิดดีๆ ให้กับผู้อ่านได้ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวมข่าวสาร สาระดีๆ ทั้งความรู้สุขภาพ ด้านเกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยี่ วิถีชีิวิตวัฒนธรรม สัตว์เลี้ยงแสนรัก ที่สามารถติดตามอ่านได้ใน E-Magazone.com เว็บไซค์นี้ เพราะรอบตัวคุณ...ล้วนมีเรื่องเล่ามากมายไม่รู้จบ...

เนื้อหาและภาพถ่ายในบล็อกทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของ E-magazonec.com ห้ามคัดลอกหรือตัดทอนส่วนใดส่วนหนึ่ง โดยไม่ได้รับอนุญาตเด็ดขาด

Niki9
Editor
คลิก! สั่งซื้อสินค้าผ่าน E-Magazone รับส่วนลดทันที

คลิก! สั่งซื้อสินค้าผ่าน E-Magazone รับส่วนลดทันที
Victorinox Multitools ของแท้ในราคาถูก

Facebook

คลิก! สั่งซื้อสินค้าได้ที่นี่

E-Magazone copyright © 2017 ภาพและเนื้อหาในเว็บไซต์มีลิขสิทธิ์ ห้ามดัดแปลงหรือทำซ้ำ โดยไม่อนุญาต. ขับเคลื่อนโดย Blogger.

Contact Us

E-Magazone
228/65 , Ratchada 32,
Jatujak Bangkok,Thailand 10900
Tel.0619462927
www.emagazone.com
Email: emagazone2017@gmail.com

Thank you Follow Us
FOR ADVERTISING /สนใจลงโฆษณา ติดต่อได้ที่ อีเมล: emagazone2017@gmail.com

ค้นหาบล็อกนี้

Blog Archive

  • ()
  • ()
แสดงเพิ่มเติม

Follow by Email

Twitter

คลิป E-Magzone

comment

Blog Archive